Ostańce – centrum wspinaczkowe na Jurze

Najbardziej znane ostańce

Photo by: www.nocowanienajurze.pl

Południowa Jura
Maczuga Herkulesa w Pieskowej Skale
Brama Krakowska w Ojcowie – najpiękniejszy majestatyczny ostaniec w kształcie bramy, położony w Dolinie Prądnika, w Ojcowskim Parku Narodowym
Dolinie Prądnika słynie ze wspaniałych ostańców: Igła Deotymy, skały Panieńskie, skały Kawalerskie
Brama Bolechowicka w Dolinie Bolechowickiej (dolinki podkrakowskie) – najpiękniejsza i najpotężniejsza brama skalna na Jurze
Dolina Będkowska – jedna z największych i najdłuższych dolinek podkrakowskich. Jedną z najciekawszych form skalnych jest Iglica – samotna strzelista turnia wyrastająca z dna doliny w pobliżu wodospadu. Symbolem doliny Będkowskiej jest Sokolica – najwyższa ściana skalna na Jurze. Skała Będkowska Baszta (Dupa Słonia) popularna skała wspinaczkowa
Na Górze Janowskiego, gdzie wznosi się zamek w Ogrodzieńcu, pojawiają się fantastyczne kształty ostańców: Kaczor i Okiennik Podzamczański. Najbardziej fantastyczne kształty maja turnie: Sfinks i Lalka. Popularny rejon wspinaczkowy to grupa skał zwanych Cimami (Mała Cima i Wielka Cima)

Północna Jura
Okiennik Wielki w Skarżycach
Góra Zborów w Podlesicach (462 m n.p.m.) zwana Berkową – popularny obszar skałkowy w Skałach Kroczyckich. Jednym z najwyższych (ok. 30m) i najbardziej monumentalnych ostańców w masywie góry Zborów jest skała Nad Kaskadami. Szczególne wrażenie robi jej południowo-zachodni filar zwany Filarem Wyklętych
Masyw Kołoczek przylegający do Góry Zborów od północy. Skały tworzą wyraźny grzbiet, w którym wyróżnia się kilka wybitnych turni: Głowa Cukru lub Jarzębinka. Najwybitniejszym ostańcem w masywie góry Kołoczek jest skała zwana Dziewicą
Grzędy Skalne Mirowsko-Bobolickie – bardzo malowniczy ciąg ostańców skalnych pomiędzy zamkami w Mirowie i Bobolicach, wiedzie tędy fragment Szlaku Orlich Gniazd. Największą wysokość osiąga ściana Turni Kukuczki (ok.30 metrów)
Tuż przy zamku w Mirowie stoi Grzyb – ostaniec z charakterystycznym wyżłobieniem będącym pozostałością po studni krasowej
Skała Czubata k. Skarżyc
Masyw Skał w Rzędkowicach z połyskującymi w słońcu białymi ścianami Wielkiego Okiennika Rzędkowickiego (ok. 446 m n.p.m.). Jest kilka samotnych ostańców: trójpalczasta Wysoka i Płetwa zwana też Ostatnią Skałą
Skała Miłości w przełomie Warty w Mstowie
Brama Twardowskiego w Złotym Potoku – symbol doliny Wiercicy
Ruiny Strażnicy w Przewodziszowicach (w przybliżeniu z XIV wieku)
Strażnica Łutowiec w Łutowcu
Diabelskie mosty – to zgrupowanie skałek leżące w Rezerwacie Parkowe w Złotym Potoku
Ostańce wapienne w Łutowcu: Zamkowa (skała z resztkami strażnicy), Knur inaczej ŁóżeczkoWarchlakŁysaCzaszkaSfinksSłoń – atrakcyjne dla wspinaczy. Drogi wspinaczkowe na tych skałach mają urozmaicony charakter
Pod wspaniałą leśną czapą Sokolich Gór kryją się masywy skalne: SokolaKamienna GóraPustelnicaPuchaczKniejaDonicaKarzełek i Jodłowa Góra

Góry: północna Jura
Góry TowarneGóry Biakło i Lipówki w rejonie częstochowskiego Olsztyna

Photo by: www.nocowanienajurze.pl
Translate »