Pałacyk Dietlów w Kluczach po generalnym remoncie

W Kluczach zakończyły się prace budowlane związane z generalnym remontem pałacyku Dietlów. Na zadanie pod nazwą „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” Gmina Klucze otrzymała dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pałacyk to jeden z dwóch znajdujących się w parku historycznych budynków rodziny Dietlów, które zostały gruntownie wyremontowane. Budynek pochodzi z początku XX wieku i jest bardzo ciekawy architektonicznie. Został wybudowany przez Ludwika Mauve, przybyłego ze Śląska niemieckiego inżyniera górnictwa, założyciela tutejszej cementowni i fabryki papieru (budowa pałacyku nastąpiła po tym, jak w pożarze w 1905 roku spłonął doszczętnie poprzedni budynek pałacowy). W pałacyku zamieszkała Wera Dietel (córka Ludwika Mauve i Selmy Mauve) wraz z mężem Borysem Dietlem. Z czasem to Dietlowie stali się głównymi zarządzającymi majątkiem w Kluczach.

Wyremontowany obecnie budynek zgodnie z założeniami projektu „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” stanie się miejscem aktywności w różnych sferach: przedsiębiorczości, działalności organizacji pozarządowych, kultury i usług rehabilitacyjnych

Będą mogły odbywać się tam szkolenia, konferencje, zajęcia rehabilitacyjne i takie wydarzenia jak koncerty kameralne, wystawy czy spotkania literackie. Obecnie jest wyposażana sala rehabilitacji, która znajduje się na pierwszym piętrze.

Przed Gminą Klucze kolejne zadania zmierzające do finałowego etapu prac nad rewitalizacją zabytkowej części Klucz – parku i otoczenia budynków. Do zrobienia pozostało jeszcze zagospodarowanie placu między pałacykami. Miejsce to będzie miało charakter reprezentacyjny i rekreacyjny, a jego ciekawym elementem będzie fontanna, która znajdzie się w centralnym miejscu placu, tak, jak to było w latach przedwojennych.

Wyremontowany obecnie budynek zgodnie z założeniami projektu „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” stanie się miejscem aktywności w różnych sferach: przedsiębiorczości, działalności organizacji pozarządowych, kultury i usług rehabilitacyjnych

Będą mogły odbywać się tam szkolenia, konferencje, zajęcia rehabilitacyjne i takie wydarzenia jak koncerty kameralne, wystawy czy spotkania literackie. Obecnie jest wyposażana sala rehabilitacji, która znajduje się na pierwszym piętrze.

Przed Gminą Klucze kolejne zadania zmierzające do finałowego etapu prac nad rewitalizacją zabytkowej części Klucz – parku i otoczenia budynków. Do zrobienia pozostało jeszcze zagospodarowanie placu między pałacykami. Miejsce to będzie miało charakter reprezentacyjny i rekreacyjny, a jego ciekawym elementem będzie fontanna, która znajdzie się w centralnym miejscu placu, tak, jak to było w latach przedwojennych.

Źródło https://www.jura.info.pl/

Leave a Comment

Translate »