Podziemny klejnot Ostrężnika

Jura Krakowsko-Częstochowska słynie nie tylko z malowniczo położonych zamkowych ruin. Prawdziwą gratką dla wielu odwiedzających to miejsce jest podziemny świat, którego piękno jest dostępne jedynie dla grupki ludzi – speleologów.

Ostrężnik

Speleolog, grotołaz… jak właściwie nazwać osobę poruszającą się po jaskiniach? Wśród naszych znajomych niezwiązanych ze środowiskiem jaskiniowym wcale nie jest to rzadkie pytanie. Przyjęło się określać ”speleo” wszystko, co związane z tą tematyką jaskiń. Dlatego powszechnie nazywa się speleologami osoby poruszające się po jaskiniach. Chodzenie po jaskiniach jest zajęciem bardzo nietypowym, a środowisko grotołazów jest stosunkowo niewielkie.

W przeszłości na tych właśnie terenach znajdowało się rozległe morze, które wytworzyło duże pokłady skał wapiennych z osiadających na jego dnie skorupiaków. Tereny stopniowo ulegały erozji, tworząc różnorodne formacje skalne, w tym między innymi fascynujące jaskinie.

Jaskinia Wierna

Jaskinie są obiektem zainteresowania innych nauk, m.in.: geologii, hydrogeologii, paleontologii, archeologii czy turyzmu. Mianem speleologii często określa się inne formy aktywności ludzkiej w jaskiniach, zwłaszcza o charakterze eksploracyjnym czy sportowym, zwany też alpinizmem podziemnym.

Jaskinia Wierna

Jaskinia Wierna to najdłuższa jaskinia na Jurze Krakowsko-Częstochowska. Łączna długość jej korytarzy wynosi 1027 metrów. Opiekę nad nią sprawuje Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych Speleo Myszków.

Układ korytarzy jaskini jest bardzo skomplikowany. Do największych sal należą: Sala Niska, Sala Wytrwałych i Sala Rysia. Ta ostatnia swoje miano zyskała dzięki odnalezionemu w niej, kompletnemu szkieletowi rysia. Jaskinia znana jest z pięknej szaty naciekowej, na którą składają się stalaktyty, pola makaronów i pola ryżowe, draperie i polewy z mleczka wapiennego. We wnętrzach Wiernej hibernują liczne, chronione gatunki nietoperzy. Wejście do jaskini chroni metalowa krata.

Jaskinia Wierna

Dlaczego akurat jaskinia Wierna?

Nazwa ma oznaczać ”wierność” swoim ideałom, dochowanie tajemnicy i dotrzymywanie słowa.

Leave a Comment

Translate »